Regels SVS

Om evt. misverstanden te voorkomen leggen we graag de belangrijkste regels vast. Deze zijn voor nieuwe leden ook terug te vinden op het inschrijfformulier.

  • Eerste 2 lessen zijn gratis
  • Lidmaatschap SVS is gebaseerd op 12 maanden contributie betalen
  • Afmelden kan 2 x per jaar; vóór 1 januari/1 juli
  • Betaling vindt plaats d.m.v. automatische incasso
  • SVS is vrij om foto’s van leden op de website te plaatsen, tenzij schriftelijk is aangegeven dat dit niet is toegestaan