Jubileumdag!

Afgelopen zaterdag was dan de jubileumdag! Al vroeg in de ochtend werden de voorbereidingen op het terrein van het dorpshuis, BSV en Protos getroffen. Om 14:00 was de introductie door de voorzitter Nicolet en daarna werd het startsein gegeven. Het middagprogramma was in vier blokken verdeeld. Er werd geklommen op de klimmuur, geklauterd over de stormbaan, gevoetbald met bubbel voetbal en beachvolleybal gespeeld. De zon scheen de hele middag. Er was ook aan de toeschouwers gedacht. Zij konden ook een kop koffie/ thee of ranja mee doen. Het was een sportieve en gezellige middag.

Om 17:00 werd gestart met een kort optreden van de gymgroepen en streetdance groep. De les was voorbereid samen met Demi Tanalepy. Daarna werd het startsein gegeven voor de barbecue. Dit was een gezellig en smaakvol samen zijn.

Het bestuur kijkt terug op een mooi jubileumdag! Iedereen bedankt voor het mee helpen en mee doen tijdens deze geslaagde dag!

 

50+ fit

Er is een trainer gevonden die 50+ fit wil geven bij de SVS! Deze les zal op een door de weekse dag van 9:00- 10:00 gaan plaatsvinden. Er moet eerst een club enthousiaste mannen en/of vrouwen gevonden worden die hierin geïnteresseerd zijn. Stuur een mailtje naar info@sportverenigingsteenwijksmoer.nl met je gegevens en welke dag je voorkeur zal hebben of spreek een van de bestuursleden aan.

Bij voldoende animo kan er gestart worden in dorpshuis de Schalm!

FEEST! 50

De inschrijving voor de jubileumdag is gesloten! Het is erg fijn dat er zoveel opgaven binnen zijn gekomen! Dit betekent dat alle activiteiten door kunnen gaan! En dat we met ruim 100 personen gaan barbecuen!!!

24 september 2016: Jubileumdag SVS

2016 is het jaar waarin Sportvereniging Steenwijksmoer 50 jaar bestaat.

Daarom op zaterdag 24 september, bij dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer,

een feestelijke dag inclusief bbq voor leden én niet-leden, jong en oud!

Programma:

14.00 – 17.00 uur: Activiteiten

* Beachvolleybal * Bubbel voetbal * Klimmuur * Luchtkussen mega stormbaan 31 meter *

Dance-optreden gymgroepen + streetdancegroep

17.00 – 19.00 uur: Barbecue

Kosten:

  • euro voor leden*
  • euro voor niet-leden*

*Dit is voor activiteiten en/of bbq, incl. gratis koffie/thee/ranja (overige drankjes voor eigen rekening)

Zelfverdediging

In oktober start de cursus zelfverdediging! Je kan je hiervoor al opgeven. Voor meer informatie onder het kopje extra actvititeiten! Normaal gesproken kost deze cursus al zeker het dubbele, nu voor een schappelijke prijs in ons eigen dorpshuis!

weerbaarheid

 

opbrengst oranjefonds

We willen hierbij nogmaals de medecollectanten; Melanie, Kim, Angelique, Gonda, Henrike bedanken voor jullie hulp en inzet! En voor alle inwoners die gegeven hebben, bedankt! Al met al een mooie opbrengst voor de SVS €212 euro! De andere €212 euro gaat naar het Oranje fonds. (we hopen dit weer in subsidie terug te krijgen 😉 ). We gaan nu op zoek naar een mooi doel voor dit budget!

 

Avondvierdaagse

13432210_498660320324811_6420581335476241968_nGisteravond is de avondvierdaagse weer afgesloten. Als bestuur kijken we terug op een geslaagde week. Jammer dat de donderdagavond niet door kon gaan vanwege het weer. Alle deelnemers bedankt voor jullie opgave en gezelligheid! Begeleiders en pauze-hulpen bedankt voor jullie hulp en inzet! Gisteravond is in de pauze afgesloten met een gezonde traktatie. Dit was een beker gevuld met allerlei fruit. Als SVS wilden we hiermee ook aansluiten bij het landelijke thema van de avondvierdaagse namelijk gezond! Hopelijk doen jullie allemaal volgende jaar weer mee!

Yoga en elliptigo

De cursus Yoga is gestart! Wil je nog een enkele les mee doen? Dat mag ook, voor €6,00 kan je eens ervaren of Yoga wat voor je is. Het wordt gehouden op de vrijdagochtend 9:30 in het dorpshuis te Steenwijksmoer (bovenzaal)

Vanaf 15 juni start ook de elliptigo!!

Alleen losse lessen zijn nog mogelijk! Wil je ook een keer een avond aansluiten geef je op bij Nicolet Battenberg. Een losse les kost €7,50. Voldoen aan het begin van de les! Er is maar zeer beperkt nog plek….. 

aantal lessen/tochten: 5

elliptigo
Kosten: 30 euro
Dag en tijd: woensdag 20-21 u (max. tien per groep)
Begeleiding: ElliptiGo-Drenthe
Start: woe 15 juni 2016 bij dorpshuis